Huisvesting

Door grote wateroverlast en regelmatig aardverschuivingen zijn veel bewoners dakloos geraakt. Tine werkt in nauw overleg met de bewoners aan de bouw van hun nieuwe onderkomen: levensvoorwaarden voor een menswaardig bestaan.
Een dak boven het hoofd vormt onder meer de basis voor:

  • Goede gezondheid
  • Ontwikkeling door scholing
  • Deelname aan het arbeidsproces
  • Een zelfstandig leven