Scholing

Scholing wordt ondersteunt door bemiddeling bij sponsoring aan meerdere leerlingen bij hun opleiding. Een voorbeeld hiervoor is Pradeep, die een opleiding volgt voor grafisch design en fotografie.

Op basis van projecthulp is afgelopen jaar door Tine contact gelegd met 2 basisscholen en
een kinderzondagsschool, waarbij overlegd werd welke hulp het eerst nodig was. Voorwaarden om naar school te gaan zoals goede schoenen en een schooltas zijn aangeschaft. De school blijft in overleg met Tine om onderwijssteun vragen.

Een gemeenschapshuis, 60 kilometer ten noorden van Kandy, heeft een bijdrage voor de bouw ontvangen. Hier wordt educatie gegeven aan de gemeenschap op diverse gebieden. Bijvoorbeeld muziek, cultuur en ondersteuning.