Stichting Amma Lamai

Stichting  Amma  Lamai is opgericht om Tine Haaima  te ondersteunen in haar hulp aan Moeder en Kind en aan sociale projecten in Sri Lanka. De naam Amma Lamai betekent Moeder en Kind. Door de jaren heen is de aandacht voor moeder en kind  uitgebreid naar het bieden van hulp aan de allerarmsten in Sri Lanka om hen te helpen naar een beter bestaan. Hiertoe ondersteunt Stichting Amma Lamai projecten op het gebied van huisvesting,  scholing en humanitaire hulp dit alles gericht op de meest kansarmen.

De stichting is klein en persoonlijk maar ziet toe op grootschalige uitwerking en indrukwekkende resultaten. Door de bijzondere toewijding en gedrevenheid die Tine Haaima laat zien in haar werk in Sri Lanka worden bijzondere mijlpalen bereikt en grote doelen voor de mensen in kansarme situaties gerealiseerd. Deze toewijding en gedrevenheid is in Nederland ook niet ongemerkt gebleven. Tine heeft in 2010 de onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau toegekend gekregen.

Als stichting ondersteunen wij dit werk door het aantrekken van donateurs,  voorlichting over de situatie in Sri Lanka in Nederland en ondersteunen wij waar mogelijk bij de aansturing en uitvoering van projecten. Daarnaast onderhoudt de stichting contacten met andere hulporganisaties en belanghebbenden in Nederland om kennis en ervaringen te delen. In de afgelopen 27 jaar is er veel bereikt maar er is nog altijd zo veel te doen.