Humanitaire hulp

Op vele terreinen wordt humanitaire hulp geboden. HHumanitaireHulpet afgelopen jaar is o.a. de bouw gerealiseerd van 23 huisjes, waardoor gezinnen die door grote wateroverlast hun huizen waren kwijtgeraakt een nieuwe start is geboden.

Tine Haaima biedt door haar positie in de Sri Lankaanse samenleving steun en begeleiding in diverse vormen aan inwoners van Sri Lanka.